top of page
Spacer
BACVIR ESSEN

Forta activitat antimicrobiana, propietats antioxidants, immunomodulador que actua directament sobre la microflora. Efecte significatiu sobre els paràmetres de productivitat, donant lloc a majors rendiments, modulador de la fermentació ruminal, estimulació hepàtica, efecte sobre limfòcits T. Gran millora del procés intestinal amb millora de la transformació, millora de la gana, actua inhibint el creixement bacterià.

BACVIR ESSEN

bottom of page