top of page
Spacer
BACVIR FI

És un extracte botànic concentrat amb aplicacions clíniques en el tractament de la febre, el dolor i la inflamació. És un extracte botànic concentrat amb aplicacions clíniques en el tractament de la febre, el dolor i la inflamació. Es tracta d'un extracte botànic concentrat amb aplicacions clíniques en el tractament de la febre, el dolor i la inflamació i redueix els efectes negatius de la hipertèrmia (estrès per calor).

BACVIR FI

bottom of page