top of page
Spacer
Satelit

Unitat perifèrica que ens permet realitzar les diferents operacions de neteja, escuma, aigua i solució desinfectant. Cada satèl·lit rep aigua de la unitat central, sense interferir amb les accions dels altres satèl·lits.

Satelit

    bottom of page